سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمود خلیلی – دانشگاه اصفهان، گروه زمین شناسی
زهرا لقمانی – دانشگاه اصفهان، گروه زمین شناسی
عباس معماریان – دانشگاه اصفهان، گروه زمین شناسی

چکیده:

در سالهای اخیر روی ترمومتری سیستم سه تایی فلدسپات توجه زیادی شده است در درجه حرارتهای بالا بین Ab-Or,Ab-An یک محلول جامد وجود دارد اما محلول جامدی بین An-Or وجود ندارد. با استفاده از این مدل می توان به حالت تعادل، نزدیک به تعادل، یا عدم تعادل و همچنین به فرآیندهای بعد از تبلور ( تبادل آلکالی ها، اکسولوشن ساب سولیدوس) پی برد. بیشتر فرمولهای ترمومتری فلدسپاتها بر روی دو زوج Ab-Or,Ab-An پایه گذاری شده است و به طورکامل برای هر سه محاسبه نمی شود. مزیت مهمی که ترمومتری فلدسپاتها دارد این است که یک مدل سه تایی هستند و یک حالت تعادل بین هر سه وجود دارد و اطلاعات زیادی را در مورد درجه حرارت فراهم می کند. در این مطالعه فلدسپات های موجود در گرانودیوریت های فلعه یقمش توسط تجزیه میکروپروب ( در دانشگاه اکلاهمای آمکریکا آنالیز و با استفاده از این داده ها جزء مولی آلبیت، آنورتیت و اورتوز آنها به دست آمده است. سپس با استفاده از برنامه کامپیوتری Thermometer دماهای سه فلدسپات به دست آورده می شود و با مقایسه آنها به این نتیجه می رسیم که این سه فلدسپات در فشارهای ۱ و ۲ کیلوبار در حال تعادل هستند و هیچ گونه آلایش ماگمایی و یا گزنولیتی بر روی این نمونه ها اثر نگذاشته و دمای تعادل آنها حدود ۶۰۰ درجه می باشد.