مقاله ترميم آرتروسکوپيک پارگي هاي وسيع و بزرگ روتاتور کاف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله جراحي استخوان و مفاصل ايران از صفحه ۱۰۸ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: ترميم آرتروسکوپيک پارگي هاي وسيع و بزرگ روتاتور کاف
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روتاتور کاف
مقاله آرتروسکوپي
مقاله شانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصلاني حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ابويي مهريزي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي امين
جناب آقای / سرکار خانم: زعفراني زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه: عضلات روتاتورکاف به عنوان جزء اصلي عملکرد شانه محسوب مي شود و پارگي آنها اختلال شايع در عملکرد شانه و علت شايع درد شانه مي باشد. هدف اين تحقيق ارزيابي نتايج ترميم آرتروسکوپيک پارگي هاي بزرگ و وسيع روتاتورکاف در پيگيري کوتاه مدت بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه ۵۱ بيمار (۴۱ مرد و۱۰ زن) با ميانگين سني ۴۹ سال (۶۲ – ۳۸ سال) که طي سه سال در دو بيمارستان شهر تهران پارگي بزرگ يا وسيع روتاتورکاف داشتند و با روش آرتروسکوپيک قابل ترميم بودند، انتخاب شدند. ۱۰ بيمار تحقيق را ترک کردند و از بررسي حذف شدند و ۴۱ بيمار مورد ارزيابي قرار گرفتند.
يافته ها: بيست و هشت بيمار پارگي بزرگ و ۱۳ بيمار پارگي وسيع داشتند. ميانگين زمان پيگيري پس از عمل ۲۵ ماه (۴۸ – ۱۲ ماه) بود. بر اساس درجه بندي شانه دانشگاه کاليفرنيا – لوس آنجلس (University of California at Los Angeles Shoulder Scale-UCLA)، ۸۸% بيماران نتيجه نهايي خوب يا عالي داشتند. اگرچه ۵ بيمار بر اساس درجه بندي UCLA شکست درمان داشتند، ۹۸% بيماران از نتيجه عمل راضي بودند. فقط يک بيمار تحت عمل جراحي مجدد ترميم روتاتورکاف قرار گرفت. مقايسه نتيجه نهايي پارگي وسيع با کل گروه، تفاوت قابل ملاحظه اي را نشان نداد، اگرچه تمام نمرات UCLA در بيماران با پارگي وسيع نسبت به پارگي بزرگ قبل از عمل کمتر بود.
نتيجه گيري: ترميم آرتروسکوپيک پارگي هاي وسيع و بزرگ روتاتورکاف نتايج خوب يا عالي قابل مقايسه با نتايج حاصل از ترميم اين پارگي ها به روش باز ايجاد مي کند.