مقاله ترميم تصوير به روش هندسي با استفاده از تبديل موجک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران از صفحه ۲۲ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: ترميم تصوير به روش هندسي با استفاده از تبديل موجک
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترميم تصوير
مقاله تبديل موجک
مقاله روش ترميم هندسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگرد معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: سريزدي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: نظام آبادي پور حسين
جناب آقای / سرکار خانم: راشدي عصمت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در ترميم تصوير، قسمت هاي نامطلوب و مخدوش تصوير، حذف و با تصوير مناسب جايگزين مي گردد. در اين مقاله ترميم تصوير با استفاده از اطلاعات فرکانسي تبديل موجک انجام گرفته است. ترميم با استفاده از انتشار مقدار پيکسل هاي سالم به داخل ناحيه مخدوش انجام مي شود كه از بيروني ترين پيکسل ها شروع و به تدريج ناحيه مخدوش بازسازي مي شود. براي تعيين جهت انتشار و ميزان انتشار روش ترميم مبتني بر منحني هاي هندسي، تعميم يافته و از اطلاعات تبديل موجک استفاده شده است. نتايج آزمايش ها، برتري روش موجود را به روش ترميم منحني هاي هندسي نشان مي دهد.