مقاله ترميم شبكه هاي آبراهه اي رقومي گسسته با توسعه يك مدل شي گرا در محيط GIS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران از صفحه ۳۸ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: ترميم شبكه هاي آبراهه اي رقومي گسسته با توسعه يك مدل شي گرا در محيط GIS
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبراهه
مقاله جهت جريان
مقاله ناپيوستگي
مقاله ArcObjects؛ Avenue؛ DE

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي سيدمحمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مجيدي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: روغني محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در طرح هاي مطالعاتي يا تحقيقاتي مرتبط با حوزه هاي آبخيز، داده هاي شبكه آبراهه اي، از جمله مهم ترين داده هاي مورد استفاده در محاسبه پارامترهايي نظير پارامترهاي فيزيكي حوزه هاي آبخيز، رواناب، رسوب، فرسايش و غيره مي باشند. اين داده ها كه در مقياس و قالب هاي مختلف به شكل رقومي تهيه مي شوند به طور عمده داراي اشكالاتي در ساختار توپولوژي خود بوده كه از جمله مهم ترين آن ها مي توان به ناپيوستگي خطوط شبكه آبراهه اي و عدم انطباق صحيح الگوي جهت جريان آب در حوزه با جهت رقومي در اين شبكه ها اشاره نمود. اين نقائص، مشكلات عديده اي را در محاسبه پارامترهاي حوزه هاي آبخيز ايجاد نموده و اين در حالي است كه امكانات تعبيه شده در نرم افزارهاي كنونيGIS نيز داراي محدوديت هاي اساسي در رفع آن ها مي باشند.در پژوهش حاضر، مدل جديدي در محيط GIS طراحي و ساخته شده است كه علاوه بر رفع مشكلات نرم افزارهاي GIS در توليد شبكه هاي آبراهه اي مصنوعي (از نظر تعداد، موقعيت شاخه ها و تعريف حد آستانه)، قادر است شبكه هاي آبراهه اي گسسته رقومي را به شبكه هاي پيوسته تبديل نموده به نحوي كه تعداد و موقعيت آبرا هه هاي توليدي با تعداد و موقعيت شاخه ها در شبكه آبراهه اي اوليه برابر و جهت جريان آب در آن ها منطبق با الگوي جريان آب حوزه آبخيز اصلاح شده است. نتايج آماري گرفته شده از پژوهش، دقت زياد نتايج مدل را نشان مي دهد.