سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: دومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ابراهیم جباری – دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
افشین طاهری –
مرتضی رعیتی دماوندی –

چکیده:

مهمترین بنادر ایران در حاشیه خلیج فارس قرار گرفته اند. به علت شرایط نامساعد دراین منطقه، وسعت تخریب ساختمانهای بتنی و تعمیر آنها کاملا قابل ملاحظه می باشد. بررسی جامعی در این زمینه در ارتباط با مواد تعمیری توسعه مولفین انجام شده است. در ارتباط با خصوصیات مواد تعمیری، خصوصا مسئله با نظر به خوردگی فولاد، به پوزولانهای محلی توجه خاص شده است.
آزمایش های مواد تعمیری در این تحقیق عبارت بوده است از:
مقاومت فشاری نمونه های ساخته شده با مواد تعمیر
مقاومت خمشی نمونه های ساخته شده با مواد تعمیری
مقاومت برشی نمونه های ساخته شده با مواد تعمیری
مقاومت برش مورب نمونه های ساخته شده با مواد تعمیری
تعیین جمع شدگی و انبساط
تعیین میزان نفود کلر در بتن سخت شده
تعیین نفوذپذیری نمونه هایی ساخته شده با مواد تعمیری (تحت فشار آب)
تعیین جذب سطحی نمونه های ساخته شده با مواد تعمیری
بیرون کشیدن فولاد برای تعیین پیوستگی فولاد به مواد تعمیری
تعیین چسبندگی بتن قدیم و جدید