سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

سیداحمد پیشنماری – پالایشگاه اصفهان
اصغر علیائی – پالایشگاه اصفهان

چکیده:

طراحی و نصب سیستم حفاظت کاتدی لوله های زیر زمینی پالایشگاه اصفهان توسط شرکت فلورتیسن منحصر به لوله های آب زیر زمینی خارج از محوطه پالایش بود. نصب و اجرای سیستم مذکور در اواخر سال ۱۳۵۶ شروع و بطور ناقص و بدون تحویل گیری همزمان با راه اندازی پالایشگاه مورد بهره برداری قرار گرفت.
نوع سیستم Impressed Curent متشکل از ۴ عدد ترانسفورمررکتیفا بر هر کدام با ظرفیت حداکثر ۱۰۰ ولت و ۸۰ آمپر در نظر گرفته شده بود. هر ترانسفورمر دارای یک مجموعه ۲۰ عددی از آندهای Durichlor – type E- D51 بود که درچهار نقطه پالایشگاه با روش Deep Well Type Ground 3ed در عمق ۸۰ متری زمین همراه با Coke Breeze دفن شده اند. متاسفانه بواسطه در نظر نگرفتن عوامل عمده در طرح و وجود نواقص متعدد در حین نصب این سیستم نتوانسته است حفاظت کاتدی لوله های مذکور را تامین کند. زیرا بر اساس نتایج حاصل از اندازه گیری های دقیق از پتانسیل لولهنسبت به خاک و انجام تغییرات و آزمایشهای ممکن بر روی ترانسفورمرها و فلنجهای عایق نشان داد که بیش از ۹۵ درصد از لوله ها دارای حداقل پتانسیل لازم (۰/۸۵ ولت) نبوده و در نتیجه تحت پوششحفاظت کاتدی قرار نمی گیرند.
مطالعات لازم جهت ترمیم سیستم مذکور و بر اساس تحت حفاظت کاتدی قرار دادن تمام تاسیسات فلزی زیر زمینی اعم از لوله های آب درمحوطه های پالایش ، بیرون از پالایش و کف مخازن بصورت گسترده صورت گرفت و با ارائه سه پیشنهاد به مدیریت پالایشگاه نهایتا پیشنهادی که در بر گیرنده حفاظت کلی سیستم همراه باحداقل هزینه بود موردموافقت هیئت رئیسه پالایشگاه اصفهان قرار گرفت.