سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی ایمنی در بنادر

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

داریوش امیریگانه – فوق لیسانس علوم دریایی، فوق لیسانس MBA

چکیده:

ایمنی در صنایع بندری از جمله بخش حمل و نقل، تخلیه و بارگیری از اهمیت ویژه ای برخوردار است . خطرات و ریسک بالای نهفته در مواد نفتیناشی از خاصیت آتش زائی و سمیت آن بویژه در آنجایی که تعادل فیزیکی و یا شیمی آن دستخوش تغییر می گردد شناخت و ارزیابی دقیقی را می طلبد و مهار ریسک آن را از بایدهای یک عملیات مشترکتانکر و ترمینال می سازد.
در بنادر کشور (غیر از بنادر نفتی) بعضا اسکله هایی بمنظور و بعنوان ترمینال های نفتی با همان استانداردهای سازه ای مختص تخلیه و بارگیرینفتی ساخته شده و معمولا اگرچه این ترمینال ها درمحدوده بنادر تحت حاکمیت سازمان بنادر و کشتیرانی قرار دارند ولی توسط شرکت ملی نفت راهبری می گردند تعدادی از اسکله ها در برخی از بنادر بعنوان یک اسکله و با سازه مختص یک اسکله کالای عمومی ساخته شده ولی بعنوان یک ترمینال نفتی مورد استفاده قرار می گیرند.
در این مقاله با مطالعه این دو گروه از اسکله ها سعی گردیده است وضعیت موجود آنها را شناسائی و با پلی از استانداردها، راهنماها و کدهای مورد قبول بین المللی به وضعیت مطلوب هدایت نماید.