سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش سراسری طب اورژانس

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

شهناز سنچولی – کارشناس بیمارستان – زاهدان – بیمارستان امام علی- بخش ICU
راضیه اتحادی نیا – بیمارستان علی بن ابیطالب زاهدان (ع)
ام البنین مهرجو – بیمارستان علی بن ابیطالب زاهدان (ع)
نصرت پودینه – بیمارستان علی بن ابیطالب زاهدان (ع)

چکیده:

ضربه سر شامل کاهش سطح هوشیاری ، کوفتگی مغزی ، سندرم بعد از ضربه ، هماتوم ساب دورال و شکستگی جمجمه که یکی از مهمترین علل مرگ و میر بستری بیماران در جهان می باشد ، به طوریکه سالیانه میلیون ها نفر به علت ترومای سر در بیمارستان بستری می شود ، علل مختلفی از قبیل : سقوط بلندی ، برخورد اجسام سنگین و سخت با سر و ریزش سنگ از کوه و تصادفات همواره جان اسانها را تهدید کرده سات. کشور ایران ازجمله کشور های زلزله خیز می باشد و با توجه به این که بر روی خط زلزله قرار دارد ، ترومای سر از اهمیت خاصی برخوردار است. نتایج تحقیقات حاکی از آن است که در ایران در هر ساعت ۲ نفر جان خود را بر اثر تصادفات و رانندگیاز دست می دهند. ۸۰۰ نفر روزانه در حوادث و ۵۲ نفر بر اثر رانندگی جان خود را از دست می دهند . سالانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر از هر ۰۰۰/۱۰۰ نفر به علت ترومای سر در بیمارستان بستیر می شوند.
مواد و روش ها :
این پژوهش نوعی مطالعه گذشته نگر در طی ۸ ماه تعداد ۲۴۸ پرونده بیمار بستری در بخش ICU بیمارستان علی بن ابیطالب از فروردین تا آذر ماه ۱۳۸۵ ، ۴۰ مودر (۱۶%) بعلت ترومای سر بستری گردیده بودند مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات از طریق بررسی پرونده ها ، شرححال و گزارشات پرونده و ریپورت CT Scan بدست آمده که حداقل سن آن ۷ سال و حداکثر ۵۲ سال بوده و سن متوسط ۲۸ سال جنس مذکر (۹۰%) ، مدت متوسط روزهای بستری ۱۲ روز و حداکثر ۳۱ روز ، میزان شدت ضربه از نوع شدید (۷۶%) بوده که بر اساس بررسی CT Scan بیماران : ادم مغزی ۴۰% ، کانتیوژن ۱۶% ، ساب آراکنوئید هموراژی ۱۳% ، آسیب مغز ۱۰% ، اینترا سربرال۹% ، هیدرو سفالی شدید بطن ۳% ، هماتوم اپیدورال ۳% ، هماتوم ساب دورال ۳% ، شکستگی تمپورال ۳% ، و میزان مرگ و میر بیماران ترومای سر ۱۵% بوده است.
نتیجه:
زمان تریاژ بیماران ترومائی در اورژانس ها حائز اهمیت می باشد و با توجه به افزایش میزان تصادفات به خصوص در این استان و قرار گرفتن روی خط زلزله ، افزایشآگاهی جامعه در استفاده از وسایل ایمنی ، ضریب امنیت منازل ، رعایت قوانین و مقررات رانندگی ، کاهش هزینه بالای درمانی ، افزایش آگاهی امداد گران ، پرسنل مستقر در اورژانس و پرستاران ، طرز برخورد صحیح با بیمار مولتیپل تروما با ضایعات فضا گیر داخل جمجمه دارند ، کنترل دقیق علائم عصبی و حیاتی در بیماران و اصلاح هایپوکسی و هایپوتانسیون می توانند نقش مهمی در تشخیص زود رس و در مان و جلوگیری از آسیب های ثانویه مغزی داشته باشد و از اصول درمانی مهم در ساعات اولیه تروما محسوب می شود.