سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش سراسری طب اورژانس

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عفت مظاهری – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
رقیه ناصری – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
حسین دوستکامی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
نسرین فولادی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

چکیده:

زمینه و هدف:
تروما بعلت یکی از شایعترین علل مرگ و میر و معلولیت در سنین جوانی است . در سال ۱۹۹۸ حدود ۸/۵ میلیون نفر در کل جهان به علت تروما فوت کرده اند . بیشترین گروه سنی جوانان ۳۹-۳۰ سال را در بر می گیرد و در این میان سهم مردان (۸/۷۴%) بسیاربیشتر از زنان (۲/۲۵%) می باشد . بیماران حادثه دیده به طور متوسط برای یک هفته بستری شدن یکصد هزار تومان می پردازند ، لذا بدین جهت مطالعه ای با عنوان بررسی تروما و پیامد های اقتصادی آن در سال ۱۳۸۴ در مرکز بهداشتی درمانی فاطمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل انجام گردید.
روش کار :
این مطالعه توصیفی است که روی ۱۰۰ پرونده مبتلا به تروما که اکثرا نیز ترومای قفسه سینه و …داشتند انجام شده است ، ابزارگرد آوری داده ها پزسشنامه ای حاوی ۱۴ سئوال مربوط به مشخصات دموگرافیک و هزینه های درمانی این بیماران بود که مورد استفاده قرار گرفت . تجزیه تحلیل داده ها با آمارهای توصیفی بصورت جداول توزیع فراوانی و میانگین داده ها انجام گرفت.
نتایج:
یافته ها نشان داد که ۷۸% نمونه ها مرد ، ۲۲% زن ، ۴۲% مجرد بودند ، میانگین سنی نمونه ها ۵۳/۲۹ با انحراف معیار ۶۱/۱۷ سال بود. ۲۷% ترومای اندام ها ، ۲۴% ترومای سر و صورت و ۴۴% دچار مولتی تروما بودند. ۹۰% بیماران ترخیص شده و ۱۰% فوت کردند . از نظر هزینه های درمانی میانگین کلی هزینه ها ۳۱۱۴۲۴۷ ریال با انحراف معیار ۳۲۹۳۷۷۴ ریال بود.
نتیجه گیری:
با توجه به هزینه های درمانی و تشخیص و … که به فرد حادثه دیده تحمیل می شود و پیامد های اقتصادی آن ، ضروری است که فعالیت های پیشگیرانه از تروما و استفاده از معیار های ایمنی بعنوان راهکارهای موثر مورد توجه قرار گیرد.