سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حبیب اله مهدوی وفا – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و م

چکیده:

یکی از راهکارهای اجرایی جهت افزایش تغذیه سطح آب سفره های زیرزمینی و جلوگیری از خسارات ناشی ازسیلابهای فصلی تغذیه مصنوعی سفره های آب زیرزمینی است که در نیمه دوم دهه ۷۰ طرحهای متعددی در سطح کشور با اهداف مورد نظر به اجرا در آمده است. در این راستا در استان تهران طرح احداث ایستگاه تحقیقاتی، ترویجی و آموزشی پخش سیلاب واقع در چنداب شهرستان پاکدشت فعالیت اجرایی آن از اواخر سال ۱۳۷۵ آغاز شد و در این مقاله سعی شده است که با معرفی ایستگاه تغذیه مصنوعی سفر هی آب زیرزمینی، منافع حاصل از آب مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. تا از این روش جهت ترویج تغذیه مصنوعی سفر? آب زیرزمینی در سایر مناطق که مستعد ایجاد این نوع ایستگاهها م یباشند، استفاده گردد