سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهزاد امیدی کاشانی – گروه مهندسی مکانیک، دانشکدة مهندسی تکنولوژی ، دانشگاه بیرجند

چکیده:

افزایش سالیانة قیمت سوختهای نفتی در داخل کشور و رشد روزافزون میزان وابستگی بخشهای عمدة صنعت به این منبع انرژی فناپذیر و همچنین متکی بودن اقتصاد و درآمد دولت به امر صادرات نفت، توجه ویژه‎ای به امر بهینه‎سازی مصرف انرژی در داخل کشور را می‎طلبد. لذا می‎بایست با بکارگیری اهرمهایی چون حفظ محیط زیست و مهار عوامل اصلی منجر به تورم، مصرف‎کنندگان عمدة این سوختهای فسیلی را به رعایت الگوهای جدید مصرف سوخت ترغیب کرد.
متأسفانه بزرگترین عامل مصرف انرژی در داخل کشور مصارف خانگی می‎باشند. در مناطق شهری و یا روستایی که امکان مصرف سوخت گاز طبیعی در آنجا وجود ندارد، عمدتاً نفت‎سفید و یا گازوئیل در وسایل حرارتی از جمله بخاری و آبگرمکنهای نفتی استفاده می‎شوند. همچنین به مصرف بالای نفت سیاه (مازوت) در کوره‎های آجرپزی که در مجاورت اکثر شهرهای بزرگ از جمله تهران نیز قرار دارند، نیز می‎توان اشاره کرد. طرح آتشکدة این وسایل حرارتی متأسفانه سنتی بوده و مربوط به ۵۰ سال گذشته می‎باشند و تاکنون هیچ تغییر علمی و اصولی در طرح آنها داده نشده است.
انجام احتراق ناقص در وسایل فوق منجر به نشر بالایی از مواد آلاینده از دودکش این وسایل از جمله دوده و مونواکسیدکربن می‎شود. برای رفع مشکلات فوق می‎توان تکنولوژیهای جدیدتری را بکار گرفت. در روشهای جدید با توجه به اصول کاربری علم احتراق و مشخصات سوختهای سبک و سنگین تولیدی ایران، کیفیت و کمیت مطلوبی از اختلاط سوخت و هوا تعیین می‎شود. به این ترتیب می‎توان مصرف سوخت را در این نوع وسایل به نحو مطلوبی کاهش داد تا به حد بهینه‎ای نزدیک شوند. نتایج ارائه شده در این کار تحقیقاتی براساس اطلاعات موجود از شهرستان بیرجند واقع در جنوب استان خراسان می‎باشد، که با همکاری دانشگاه بیرجند و شهرداریو سازمان محیط زیست این شهرستان بدست آمده است.