سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ضیاءالدین ایدی – دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
مصطفی جلالی – دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

دامنه ترک در سدهایبتنی از یک عارضه سطحی کوچک تا تخریب جدی بتن در نوسان است. در این میان ترک های حرارتی از اهمیت ویژه ای برخوردارند. یکی از ویژگی‌های مهم که بتن حجیم را از سایر بتن های سازه ای مجزا می کند رفتار حرارتی آن است. ابعاد نسبتا بزرگ سازه ای بتن حجیم باعث ایجاد گرادیان حرارتی بین داخل و سطح خارجی بتن می شود. در اثر این گرادیان تغییر حجم متفاوت ایجاد خواهد شد که به همراه قیدی که وجود دارد، کرنش و تنش کششی بوجود آمده که می تواند منجر به ترک خوردگی شود. در این مقاله به بررسی مکانیسم بروز این نوع ترک ها و روش آنالیز کرنش کششی پرداخته شده و در آن روشهای پیشگیری از ترک های حرارتی مورد بحث قرار گرفته است. در نهایت نیز روشهای ترمیم ترک در سدهای بتنی معرفی شده اند.