مقاله ترکيب، منشا و محيط تکتونيکي سنگ هاي رسي دگرگون شده کمپلکس ماهنشان (متاپليت ها) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در زمين شناسي ژئوتكنيك (زمين شناسي كاربردي) از صفحه ۱۳۳ تا ۱۴۳ منتشر شده است.
نام: ترکيب، منشا و محيط تکتونيکي سنگ هاي رسي دگرگون شده کمپلکس ماهنشان (متاپليت ها)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شيل
مقاله کمپلکس ماهنشان
مقاله متاپليت
مقاله نمودارهاي متمايز کننده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساكي عادل
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزاوند غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سنگ هاي پرکامبرين کمپلکس ماهنشان در شمال غرب ايران تحت تاثير دگرگوني ناحيه اي و مجاورتي قرار گرفته اند. در اين منطقه سنگ هاي آذرين و دگرگوني مختلفي رخنمون دارند. سنگ هاي دگرگوني شامل متاپليت ها (سنگ هاي رسي دگرگون شده)، آمفيبوليت ها، متاولکانيک ها، پاراگنيس، متاپريدوتيت و سرپانتين ها مي باشند. متاپليت ها داراي دو سري شيستوزيته در دو جهت مختلف هستند. مطالعات دقيق پتروگرافي و پتروفابريک در آن ها نشان مي دهند که دو فاز دگرگوني ناحيه اي و يک فاز دگرگوني مجاورتي بر اين سنگ ها تاثير گذاشته اند. کاني هاي آندالوزيت، استاروليت، کيانيت و گارنت در طي اوج دگرگوني، فاز دوم دگرگوني ناحيه اي، متبلور شده اند. مطالعات ژئوشيمياي متاپليت ها نشان مي دهند که ترکيب سنگ رسوبي اوليه متاپليت ها قبل از دگرگوني، شيل و يا گريوک بوده است. محيط تکتونيکي تشکيل رسوب اوليه بر اساس نمودارهاي متمايزکننده مرتبط با قوس هاي آتشفشاني مي باشد. سنگ منشا متاپليت هاي ماهنشان بر اساس شيمي عناصر غيرمتحرک، سنگ هاي آذرين حد واسط مانند ريوليت تا آندزيت تشخيص داده شد.