مقاله ترکيه، پان ترکيسم و آسياي مرکزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات اوراسياي مركزي از صفحه ۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: ترکيه، پان ترکيسم و آسياي مرکزي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترکيه
مقاله پان ترکيسم
مقاله آسياي مرکزي
مقاله پان تورانيسم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي حاجي كلايي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش، بررسي تاثيرات ايدئولوژي پان ترکيسم در آسياي مرکزي است. فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و استقلال کشورهاي آسياي مرکزي و قفقاز، بار ديگر اميد نظريه پردازان و استراتژيست هاي پان ترکيسم را که پس از جنگ دوم در رابطه با پيشبرد پروژه برپايي يک امپراطوري ترک زبان در مناطق جنوبي شوروي دچار سرخوردگي و نااميدي شده بودند، زنده کرد.
اين پژوهش با توجه به آرمان هاي پان ترکي در سياست خارجي ترکيه و تلاش هاي پانزده ساله اخير سياستمداران و نخبگان فکري اين کشور براي پيشبرد پروژه پان ترکيسم و اتحاد جمهوري هاي آسياي مرکزي، پيامد اين تلاش ها و تاثيرات آن در آسياي مرکزي در نهايت واکنش کشورهاي منطقه را به آرمان هاي پان ترکي تجزيه و تحليل مي کند. فرضيه اساسي پژوهش آن است که برخلاف ايده هاي اوليه، پان ترکيسم در ابعاد سياسي خود پيشرفت چنداني نکرده و اين مساله ترکيه و سياستمداران آن را دچار ترديد کرده است. با اين همه ترکيه در عرصه انتقادي و فرهنگي همچنان به پروژه امپراطوري سازي آينده اميدوار است.