سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدجواد جعفری – استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

پروژة آزادراه تهران ـ شمال یکی از بزرگترین پروژه‌های عمرانی کشور است. یکی از بلندترین تونلهای این آزادراه تونل تالون می‌باشد که تقریبا" در ۲۱ کیلومتری مسیر تهران به سمت چالوس قرار داشته و در حدود ۵ کیلومتر طول دارد. مطالعات نشان داد که ترکیبی از تهویة طولی و نیمه عرضی بهترین روش تهویه برای این تونل می‌باشد.در مقالة حاضر روند مطالعات و دلایل انتخاب سیستم تهویة طولی و نیمه عرضی برای تونل تالون بیان شده است. بهمین منظور ابتدا روش‌های متفاوت تهویة تونل‌های راه بیان شده اند. سپس رفتار هریک از این سیستم ها در راهبری عادی و شرایط اضطراری بروز حریق توضیح داده شده است. سیستم‌های مختلف تهویة تونل تالون با یکدیگر مقایسه و بهترین آن انتخاب شده است. در همین راستا از نتایج شبیه سازی رایانه‌ای بمنظور ارزیابی تهویة تونل تالون به روش طولی استفاده شده است. در خاتمه خلاصة نتایج حاصل از مطالعات آئرودینامیکی و رفتار سیتم تهویة انتخاب شده بهنگام بروز آتش‌سوزی در این تونل ارائه گردیده است.