سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد سلیمانی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران
غلامعلی حسین زاده –
حمید سلطانیان زاده –

چکیده:

هدف از استنتاج و یا تحلیل گروهی در تصویربرداری کارکردی, یافتن نواحی فعالی از مغز است که به طور فراگیر در یک گروه از سوژ ه ها وجود دارند . به کمک این استنتاج تفاو ت های مابین دو گروه (سالم، ناسالم ) را تشخیص داد . در این مقاله روش های متعددی از ترکیب اطلاعات افراد مختلف پیاد ه سازی و مقایسه شده اند. در قدم اول با استفاده از یک مدل خطی، نگاشت شدت فعالیت برای هر فرد جداگانه محاسبه می شود. سپس این نگاشت ها با رو ش ه ای متوسط گیری، میانه گیری و یا تحلیلConjunction ترکیب م ی شوند . برای مقایسه عملکرد روش های فوق از منحن یهایROC استفاده شده است همچنین نتایج تشخیص روی داد ه های شبیه سازی و واقعی fMRI در مورد ترکیب اطلاعات ۹ سوژه مختلف نشان داده شد هاند