سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالحسین وهابی – کارشناس ارشد مهندسی برق – کنترل، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگ
فرزاد هاشم زاده – کارشناسی ارشد مهندسی برق – کنترل . دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانش
امیرحسین توکلی – پژوهشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری های
محمد مهدی دهقان – عضو هیات علمی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری

چکیده:

این مقاله به منظور ترکیب داده های سنسوری در بعضی از مودهای تعیین وضعیت، استفاده از فیلتر کالمن تعمیم یافته را هدف اصلی خود قرار داده است. پس از تشریح معادلات حرکت ماهواره، اعم از معادلات دینامیکی و سینماتیکی ماهواره، معادلات در فرم فضای حالت بازنویسی شده اند تا برای استفاده در معادلات فیلتر کالمن تعمیم یافته مناسب باشند. در کنار این معادلات، به معادلات ریاضی حاکم بر سنسورهای مورد استفاده شامل مغناطیس سنج، سنسور خورشیدی پرداخته شده است که این معادلات برای بیان معادلات اندازه گیری فیلتر کالمن تعمیم یافته بکار برده شده اند. در ادامه معادلات و الگوریتم فیلتر کالمن تعمیم یافته برای معادلات غیرخطی مذکور توضیح داده شده است. در نهایت نتایج شبیه سازی برای ترکیب سنسورهای مغناطیس سنج و خورشیدی در ماهواره، آورده شده است.