سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدباقر رهائی – دانشجوی دکتری، پژوهشگاه مواد و انرژی
سید خطیب الاسلام صدرنژاد – استاد، دانشگاه صنعتی شریف
محمدرضا رحیمی پور – استادیار، پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

رفتار روانکاری در شرایط خشک از ترکیب متراکم Ti3SiC2 با انجام آزمون پین روی دیسک تحقیق شد. بدین منظور ابتدا به روش سنتز احتراقی همراه با پرس ایزو استاتیک ترکیب Ti3SiC2 ساخته شد. بررسی های ریزساختار با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی مجهز به آشکارساز EDS و میکروسکوپ نوری و مطالعات تکمیلی تشخیص فازی با استفاده از پراشگر اشعه ایکس انجام گردید. آزمون سایش به روش پین روی دیسک و ماکروسختی سنجی با دستگاه سختی سنج اونیورسال انجام گردید. آنالیز اشعه ایکس نشان داد مقدار جزئی از فازهایی مانند TiC و SiC و … در نمونه Ti3SiC2 وجود دارد. نتایج آزمون سایش نشان داد با توجه به ضریب اصطکاک کم (>0/12) در بار اعمالی کمتر از نیوتن، این ترکیب می تواند همانند گرافیت به عنوان روانکار جامد حتی در دمای بالا به کار رود.