سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رباب حاجی علی اوغلی – دانشگاه تبریز-دانشکده علوم طبیعی-گروه زمین شناسی
محسن موذن – دانشگاه تبریز-دانشکده علوم طبیعی-گروه زمین شناسی

چکیده:

توده نفوذی کلیبر به وسعت ۲km 750 50 در کوههای قره داغ واقع شده است. این توده بخشی از نوار ماگمایی البرز غربی آذربایجان است که در طی فاز تکتونیکی پیرنه در زمان ائوسن فوقانی-الیگوسن در پوسته قاره ای آذربابجان نفوذ کرده است. پلاژیوکلاز، آلکالی فلدسپار، هورنبلند، بیوتیت و نفلین کانیهای اصلی سنگهای نفلین سینیت را تشکیل می دهند. گارنت شکل دار به رنگ قرمز قهوه ای از کانیهای فرعی مهم در این سنگها می باشد. بررسی ترکیب شیمی و تعیین فرمول استوکیومتری گارنت تیتانیوم دار در سنگهای نفلین سینیت کلیبر از اهداف این پژوهش می باشد. مقدار ۲TiO در ترکیب کانیهای گارنت تجزیه شده wt%-5 wt%1 است. ترکیب اعضای نهایی کانیها در گارنت های تیتانیوم دار کلیبر شامل mole% 78 – mole% 67 آندرادیت mole% 33 – mole% 21 گروسولار است. مقادیر پیروپ و اسپسارتین کمتر بوده و مجموعا ۴/۴- ۲/۷ درصد مولی ترکیب گارنت را تشکیل می دهند.