سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیدرضا رحمانی – عضو هیئت علمی تحقیقات خاک و آب اصفهان
حمید الیاسی بروجنی – دانشجوی مقطع کارشناسی دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی دانشگاه یزد

چکیده:

بی توجهی به امر جمع آوری و دفع مواد زائد جامد در جامعه امروزی به علت کمیت و کیفیت گوناگون مواد، توسعه بی رویه شهرها، محدودیتهای وضع شده برای خدمات عمومی در شهرهای بزرگ و عدم تکنولوژی مناسب، باعث ایجاد مشکلات ویژه ای شده است که رفع آنها تنها از طریق هماهنگی علم و تجربه در چهارچوب یک مدیریت صحیح امکان پذیر است.طبق بررسیهای انجام شده در تهران و چندین شهر دیگر، مواد فسادپذیر در زباله های خانگی بالغ بر ۳۵ تا ۷۶ درصد است که ازنظر بهداشتی به علت تعفن و تجزیه سریع در هوای گرم موجب تکثیر بسیاری از میکروب ها و رشد و نمو حشرات می گردد در حالی که اگر این مواد به صورت یک برنامه منظم و طبق ضوابط، بصورت کمپوست درآید از نظر اقتصادی می تواند جوابگوی بسیاری از هزینه های جمع آوری زباله باشد.