سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا لطفی زاده – مربی گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

چکیده:

از ارکان مدیریت منابع آب، طراحی و بهره برداری از مخازن سدها جهت تامین آب می باشد. مخازن سطحی با تنظیم جریان رودخانه و انتقال آب از ماههای تر به ماههای خشک، و تنظیم برون سالی آب می توانند در جهت کاهش خسارت ناشی از کمبود آب نقش مهمی را ایفا نمایند. در این تحقیق با تلفیق روشهای بهینه سازی و شبیه سازی در حالت احتمالی سطح زیر کشت،‌الگوی کشت و حجم بهینه مخزن سد تعیین می شود. برای این کار به تابع هدفی که شامل موارد فنی و اقتصادی می باشد، قیودی اعمال می گردد که محدودیت های موجود در عمل را اعمال می نماید. در بخش شبیه سازی، مدل مارکف جهت تولید جریان رودخانه معرفی شده و دو روش آزمون T و B برای فیلتر نمودن داده ها استفاده گردیده ایت. نتایج حاصل از مدل شبیه سازی صحت طراحی توسط مدل بهینه سازی و در عین حال محافظ کارانه بودن مخزن سد ( بر روی رودخانه میمه در استان ایلام) را نسبت به احتمالی طراحی به خوبی نشان می دهد.