سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد سعید جبل عاملی – دکترای مهندسی صنایع – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا میرمحمد صادقی – دانشجوی دکترای مهندسی صنایع و عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده:

روش طراحی و ساخت یکی از روشهای انجام پروژه های عمرانی میباشد. وجود انواع روشهای طراحی و اجرای پروژه همگی برخاسته از میل بشری است که تمایل دارد بهترین ارزش را کسب نماید. مشتری و یا کارفرما به عنوان مالک، همیشه ارزش بالقوه را با پرسشهایی در مورد اهداف، عملکرد، هزینه، برنامه زمان بندی تعدیل و کمی مینماید و همیشه بدنبال روشی است که پروژه با بهترین شاخص ارزش تحویل و انجام شود. مهندسی ارزش با توجه به تعریف ذاتی آن که تمرکز بر دستیابی به بالاترین ارزش برای پروژه میباشد، کاربرد فرآیند طراحی و ساخت پروژه ها را غنا میبخشد و دستیابی به اهداف مشتری یا (کارفرما) را امکان پذیرتر مینماید. با توجه به اینکه فرآیند طراحی و ساخت یک کار گروهی فعال میباشد میتواند ساختاری مکمل برای فرآیند مهندسی ارزش باشد. در این مقاله ضمن بیان روش مهندسی ارزش پیشنهادهایی جهت استفاده از آن در فرآیند طراحی و ساخت ارائه میگردد.