سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین نظام آبادی پور – هسته پژوهشی پردازش تصویربخش مهندسی برق, دانشگاه شهید باهنر کرمان
احسان اله کبیر – بخش مهندسی برق, دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله , اثر ترکیب ویژگیهای رنگ، شکل و بافت و نیز وزن دار کردن مولفه های بردارهای ویژگی درطبقه بندی تصویر بررسی شده است . همچنین اثر تعداد تصاویر پایگاه داده بر نرخ طبقه بندی مطالعه شده است . برای این منظور از یک پایگاه تصویر شامل ١٠ گروه معنایی، هر گروه شامل ١٠٠ تصویر , استفاده شده است . برای طبقه بندی از روشk همسایه نزدیکتر و برای تخمین نرخ آن از روشleave-one-out استفاده شده است . تعیین وزن مناسب برای هر یک از مولفه های یک نوع ویژگی و نیز تعیین وزن های بهینه در ترکیب انواع متفاوت ویژگیها با الگوریتم وراثتی انجام شده است