سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی عاشوری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده فنی مهندسی دانشگاه شاهد
محمدعلی دوستاری – استادیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه شاهد
حامد ساجدی – استادیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه شاهد

چکیده:

در این مقاله روش جدیدی برای استخراج ویژگی از تصویر عنبیه با استفاده از تبدیل موجک سیملت نوع ۲ به همراه فیلتر گابور برای طراحی سیستمهای تعیین هویت ارائه شده است. در ابتدا، پس از دو بار اعمال تبدیل موجک سیملت ۲ بر روی تصویر عنبیه و کاهش بعد آن، از فیلتر گابور برای استخراج بردار ویژگی استفاده شده است. برای مقایسه نهایی، از معیار فاصله همینگ برای مقایسه بردار ویژگی تصاویر استفاده شده است. این الگوریتم بر روی دیتابیس های CASIA1 و CASIA3 اعمال شده است. برای دیتابیس CASIA3 درصد موفقیت ۹۹/۶% و نرخ خطای معادل ۰/۴% بدست آمد. در این مقاله مقاومت الگوریتم نسبت به نویز مورد بررسی قرار گرفته است .