سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جعفر احمدی – دانشکه کشاورزی دانشگاه تهران
عباسعلی زالی – دانشده کشاورزی دانشگاه تهران
بهمن یزدی صمدی – دانشکده کشاوری دانشگاه تهران
علیرضا طالعی – دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

برای مطالعه اثر ترکیب پذیری عمومی و خصوصی و نحوه عمل ژن ها در شرایط تنش خشکی در ۶ لاین و دو رقم گندم نان از لحاظ صفات ارتفاع بوته زمان خوشه دهی، طول ریشک طول سنبله تعداد دانه در سنبله، وزن ۵۰۰ دانه و عملکرد دانه از یک طرح دی آلل کراس ۸*۸ یکطرفه استفاده گردید.