سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
محسن موسیوند – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس، گروه مهندسی عمران، گنبد کاووس، گلستان
مرتضی عسکری زیارتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر، آزادشهر، گلستان
علی باباکردی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر، آزادشهر، گلستان

چکیده:
خاکهای نرم دارای مقاومت برشی کم و تراکم پذیری بالا میباشند و احداث خاکریز بر روی آنها باعث بروز مشکلاتی از قبیل نشستهای زیاد و غیریکنواخت می شود. یکی از راههای جلوگیری از این نشستها، استفاده از ترکیب ژئوگرید با ستونهای سیمانی و آهکی میباشد. ژئوگریدها به واسطه مقاومت کششی خود و ستونهای سیمانی و آهکی از طریق ظرفیت باربری و اصطکاک بدنه، نشستهای خاکریز را کاهش می دهند. اخیرا تحقیقات گسترده ای در راستای کاهش و یکنواخت نمودن نشست های خاکریز واقع بر جاده ها انجام شده است اما مطالعات اندکی برای نشست خاکریز بر روی لایه های شیب دار خاک نرم وجود دارد. در این مقاله با قرار دادن خاکریز جاده بر روی لایه های شیب دار خاک نرم، سعی خواهد شد با استفاده از ترکیب ژئوگرید با ستونهای سیمانی و آهکی، نشستهای خاکریز کاهش یافته و یکنواخت شود. نتایج تحقیق نشان میدهد که تحقق این موضوع باعث کاهش نشست و یکنواختی سطح خاکریز میشود.