سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد صفاری – استادیار بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حمزه دهقانی راینی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

کنترل فعال سازه ها در دودهه اخیر توجه بسیاری از محققان را به خود جلب نموده است. حاصل تحقیقات بعمل آمده ارائه الگوریتم های متعددی برای محاسبه نیروی کنترل و نیز روشهای مختلفی برای اعمال این نیروها بر سازه می باشد.هنگام وقوع زلزله های شدید تغییر مکانهای ایجاد شده در طبقات ساختمان ها زیاد می شود و با زیاد شدن تغییر مکانهای افقی بارهای قائم خمش های ثانویه ایجاد می نمایند که به اثرات p-∆ معروف هستند. از سوی دیگر دورانهای بزرگ اعضا و اثرات نیروی محوری باعث ایجاد تغییرات در سختی عناصر تشکیل دهنده سازه و بدنبالآن باعث تغییر سختی سازه می گردد. در این مقاله الگوریتمی برای تعیین بهینه نیروی کنترل مورد نیاز با در نظر گرفتن رفتار غیرخطی سازه ها ارایه شده است. جهت کنترل تغییر مکانها از سیستم کنترل ترکیبی میراگر جرم متوازن استهلاک انرژی وارده به سازه توسط یک مجموعه جرم و فنر که در طبقات بالایی سازه نصب شده است می باشد و سیستم جداسازی با جذب انرژی باعث کاهش نیروی منتقل شده و به سازه می گردد در این تحقیق ضمن استخراج معادلات حرکت سازه از روش کنترل سازه استفاده شده است. در پایان مقایسه ای بین رفتار سازه در حالت خطی و غیرخطی انجام گرفته است و اثرات عملکرد غیرخطی سازه بر نیروی کنترل مورد نیاز نشان داده شده است.