سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ریحانه بختیاری – قطب علمی کنترل و پردازش هوشمندگروه مهندسی برق و کامپیوتردانشکده فنی
بابک نجاراعرابی –
مجید نیلی احمدآبادی –

چکیده:

در این مقاله، از ایده همکاری در یادگیری، در طراحی کنترل کننده های چند منظوره استفاده شده است. هرکنترل کننده بصورت یک عامل با نوع خاصی از خبرگی در نظر گرفته شد هاست، و عامل های مختلف سعی در ترکیب دانش خود به نحوی دارند که کنترل کننده ترکیبی حاصل بتواند حتی المقدور مزایای کنترل کننده های تک منظوره را در خود داشته باشد. برای انجام این کار نخست، خبرگی هر کنترل کننده نسبت به کنترل کننده بهینه، در یک جدول، نشان داده شده است. برای ترکیب کنترل کننده ها، تابع هدفی بصورت ترکیبی از تابع هزینه های کنتر لکننده های اولیه تعریف شده و کنترل کننده نهایی بگون های یافته می شود که این تابع هدف جدید کمینه شود.