سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد مردانه – دانشکده برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران – ایران
گئورگ قره پتیان – دانشکده برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران – ایران

چکیده:

با توجه به تغییرات ایجاد شده در سیستمهای اقتصادی و نوآوریهای جدید خصوصا در زمینه الکترونیک قدرت، ایده کاربرد منابع تولیدپراکنده (Distributed Generation) روز بروز اهمیت می یابد. یکی از موارد مهم در رابطه با مساله کاربرد منابع تولید پراکنده انتخاب محل مناسب جهت نصب آن است. در این مقاله تکنیکی جدید، بر مبنای پخش بار بهینه و الگوریتم ژنتیک، برای حل مساله جایابی منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع فشار متوسط ارایه شده است. در نهایت تکنیک پیشنهادی بر روی شبکهنمونه تست و نتایج حاصله با نتایج حاصل از دیگر روشهای مشابه مقایسه شده است. نتایج حاصله گویای این موضوعند که به کمک روش پیشنهادی این مقاله می توان بیشترین کاهش هزینه ها را نسبت به روشهای دیگر بدست اورد.