سال انتشار: ۱۳۶۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدعلی گلعذار – دانشکده مهندسی مواد (متالوژی) دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

ترک خوردن زیر کالوی – ۲ تحت تاثیر خوردگی توام با تنش در محلول الکل متیلیک حاوی ۰/۴ درصد اسید کلرید ریک مورد مطالعه قرار داده شد. از آزمایش کشش، با سرعت کشش ثابت، در دو حالت ، یکی مدار باز (بدون اعمال پتانسیل) و دیگری مدار بسته (با اعمال تنش) استفاده شد. در هر حالت، درصد ازدیاد طول شکست اندازه گرفته شد وسطوح مقطع شکست مطالعه گردید. دو نوع شکست ناشی از خوردگی تنشی ملاحظه گردید. یکی بین دانه ای ناشی از انحلال اندیتشدید شده توسط تنش و دیگری میان دانه ای از نوع ترد (کلیواژ) ناشی از جذب هیدروژن اتمی آزاد شده در اثر واکنش کاتدی، همچنین ملاحظه گردید که سطوح مقطع شکست ترد بر روی دو قسمت نمونه کشش شکسته شده کاملاً بر یکدیگر قابلیت انطباق دارند (شبیه ب تصویر یک جسم در آئینه) در حالی که نواحی بین دانه ای از چنین مشخصه ویژه ای برخودار نمی باشند.