سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ژیلا حمیدی فراهانی –

چکیده:

واژه تریاژ از کلمه فرانسوی trier به معنی دسته بندی کردن یا گزینش مشتق شده . اکنون تریاژ در سیستم پزشـکی توسـعه یافته در عصر حاضر پایه ائی اصولی جهت اولویت بندی مصدومین برای درمان در بخش سوانح و فوریتهای پزشکی تبدیل شده است و حتی برای اولویت بندی جراحات در بیماران . بنابر این تریاژ س یستمی است که توسط پرسنل پزشکی و اورژانس جهت تخصیص دادن منابع درمانی محدود برای درمان بیشترین تعداد ممکن بیماران ، زمانیکـه نیازهـای درمـانی بیـشتر از امکانـات موجود می باشد بکار میرود – ۱٫ هدف از تریاژ انجام دادن بهترین خدمات به بیشترین مصدوم -۲ تریـاژ را فـردی بـ ا تجربـه از کارکنان پزشکی یا آمبولانس اجرا می کند . هدف در سیستم تریاژ این است که بطور دقیق هر مجروح یا مصدوم برچسب تریاژ داشته باشدتریاژ ساده در محل حادثه و انبوه مجروحین ، برای انتخاب بیمارانی که نیازمند انتقال فوری بـه بیمارسـتان بـرای نجات جانشان هستند در مقابل بیمارانی که میتوانند در انتظار کمک بعدی باشند انجام می شود . در تریاژ پیشرفته ممکن است پزشکان تصمیم بگیرند که برخی افراد بشدت صدمه دیده نباید مراقبت طبی دریافت کنند چون احتمال بقا ء ندارند . مراقبت موجود باید به افرادیکه احتمال زنده ماندن دارند اختصاص داده شود .