سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهشته طبرسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی

چکیده:

صدمات تروماتیک، یکی از علل مرگ و میر افراد در سنین زیر ۴۵ سال بوده و چهارمین علت مرگ در ایالات متحده امریکا می باشد . هر ساله در حدود ۱۵۰۰۰۰ نفر در نتیجه ی صدمات داخلی و غیر داخ لی می میرند که بیشترین گروههای آسـیب پـذیر را مردان تشکیل می دهند . آسیب های دائمی نیز از نتایج بالقوه این صدمات می باشد که علاوه بر مشکلات اقتصادی ، منجر به بروز مشکلات روحی – روانی و اجتماعی در خانواده و خود بیمار می شود . برخورد درست پرسـتار بـا بیمـار در جهـت کـاهش میزان صدمات وارده و همچنین ا ستراتژیهای پیشگیرانه تاثیر بسزای ی در بهبودی بیمار دارد . مارکرهای تریاژ بحـران بـه منظـور پیش بینی شدت آسیب ، وضعیت ص و گاه دمهً ا نتایج ناشی از آن کمک کننده انـد . مکانیـسم صـدمه ) ) M . O . I در صـدمات تروماتیک برای توصیف وضعیت بیمار مورد بررسی قرار می گیرد . از جمله ضربات ساده می توان بـه سـوانح وسـایل موتـوری ، صدمات ورزشی یا سقوط اشاره کرد که منجر به کشیدگی ، کوفتگی یا شکستگی می شوند . صدمات نافذ در نتیجـ ه ی ضـربات چاقو، اشیاء تیز ، گلوله و غیره ایجاد شده که موجب پارگی ارگانهای داخلی و عروق خونی مـی گردنـد . سـایر مارکرهـای تریـاژ شامل سن، جنس ، سابقه سلامت قبلی، وسعت و شدت آسیب ، افراد سالمند و مصرف مواد مخدر نیز باید مورد توجه قرار گرفته و برنامه مراقبتی به صورت فردی برای بیماران تنظیم شود . در این مقاله به بررسی گامهای تریاژ در صدمات تروماتیک پرداخته و معیارهای تریاژ به صورت تروما کد و همچنین نحوه ی انجام توجهات ویژه از بیماران در مشروح مقاله مورد بحـث و بررسـی قرار خواهد گرفت .