سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا جعفری – دانشگاه علوم پزشکی ارتش معاونت بهداشت ودرمان

چکیده:

استفاده از انرژی اتمی در جوامع امروزی که آلاینده های صنعتی تهدید بالقوه ای جهت ا دامه حیات بشری به شمار می روند و از یک سو ارزان و مقرون به صرف بودن کاربرد این نوع انرژی تا چند دهه آینده اغلب کـشورهای جهـان را بـه سـمت و سوی استفاده از آن خواهد کشید . مسئله مهمی که در چنین مواردی باید مورد نظر قرار گیرد آشـنایی بـا اثـرات تشعـشعات هسته ای بر بدن و رعایت نکات ایمنی ناشی از آن است تا مجدداً شاهد وقایع تلخی چون حوادث چرنوبیل و غیره نباشیم . لـذا آموزش لازم به گروه های عمل کننده در امداد و نجات و کارکنان بهداشتی درمانی در چگونگی برخورد و انتقـال مـصدومین از صحنه حادثه به مراکز مجهز از اهم مسائل است روش : چارت تریاژ در این مقاله آلگوریتم و ارائه مراحل مختلف امداد رسـانی و دسته بندی بر مبنای تشعشعات جذب شده توسط مصدوم ارائه خواهد شد . نتیجه و بحث : با توجه به تولید سـوخت هـسته ای در چند شهر کشور و راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر در آینده نزدیک آشنایی با انواع تشعش ع و آگاهی از چگـونگی برخـورد بـا مصدومان احتمالی در صحنه حادثه و یا انتقال آنها و مراحل هر یک بطور جداگانه بر طبق استانداردهای بین المللی از اهمیـت ویژه ای بخصوص جهت نیروهای امدادگر و کادر بهداشتی درمانی می باشد. این مقاله به صورتpower pointبـر طبـق استانداردهای بین المللی و در مدت ۱۵ الی ۲۰ دقیقه و طبق مأخذ سازمان انرژی اتمی ) ) IAEA و سـازمان بهداشـت جهـانی. (WHO)قابل ارائه خواهد