سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

داود سودبر – پتروشیمی اراک،واحد تحقیق و توسعه
محمد رضا ابراهیمی – پتروشیمی اراک،واحد تحقیق و توسعه

چکیده:

پلی اتیلن (linear low density polyethylene)LLDPE تهیه شده با کومونومر ۱-هگزن نسبت به LLDPE تهیه شده با کومونومر ۱-بوتن خواص بسیار بهتری دارد لذا با توجه به اهمیت و کاربردی که این ترکیب در صنایع پتروشیمی کشورمان دارد، ما تصمیم به ساخت کاتالیزوز تریمریزاسیون اتیلن و تولید ۱-هگزن بر اساس سیستم چهار جزئی {تریس( ۲- اتیل هگزانوات ) کروم، تری اتیل آلومینیم، ۲و ۵ –دی متیل پیرول، هگزاکلرواتا ن }گرفته شد . در این تحقیق اثرات HCE/CAT، DMP/CAT،TEA/CAT دماو فشار، برروی فعالیت و انتخابگری کاتالیزور مورد بررسی قرار گرفت. فعالیت و انتخابگری کاتالیزور در بهترین شرایط به ترتیب ۱۴۵۹۰ ۱-hexene(g Cr.h) و ۹۸% حاصل شد.