سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی مخازن شکافدار و چالش های پیش رو، با نگاه ویژه به مخازن بزرگ کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن چنارانی – دانشجوی سال سوم مهندسی نفت -مخازن دانشکده نفت اهواز

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف گوشزد نمودن اهمیت تزریق گاز به مخازن نفت کشور از دیدگاه فنی و اقتصادی در مقابل صادرات آن است. . پس از بررسی اهمیت تزریق گازو اهمیت استراتژیک نفت در مقابل گاز، به گاز مورد نیاز مخازن کشور برای تزریق می پردازیم و در پایان با توجه به تراز منفی گاز در کشور به این نتیجه می رسیم تا رسیدن به تراز گازی مثبت، در راستای منافع ملی کشور و تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله در حوزه نفت و گاز منطقی تر این است که طرح های صادرات گاز مورد بررسی درکشور؛ از دستور کار خارج گرد د.