مقاله تساهل و تسامح در ديوان حافظ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در شعر پژوهي (بوستان ادب – علوم اجتماعي و انساني ) از صفحه ۱۷۹ تا ۲۰۶ منتشر شده است.
نام: تساهل و تسامح در ديوان حافظ
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تساهل و تسامح
مقاله حافظ
مقاله گناه
مقاله وحدت اديان
مقاله رحمت و عفو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيك داراصل محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، پس از بررسي مختصر اصطلاح تساهل و تسامح و پيشينه آن در غرب و فرهنگ اسلامي، با توجه به ارتباط و تاثير مسايل سياسي، تاريخي و اجتماعي بر ذهن هنرمند و اثر او، به اختصار دوره سياسي، تاريخي و اجتماعي حافظ توصيف شده است. نگارنده کوشيده است، تساهل و تسامح را از ديدگاه شاعر بر پايه سه محور بيان کند؛ محور نخست انديشه حافظ درباره گناه است. در اين بخش، گناه به عنوان تقدير الهي، گناه نخستين آدم و حوا، گناه و بخشش آن که محل ظهور رحمت الهي است، بي اثري زهد يا فسق در نظام هستي و نيز نامعلومي پايان کار انسان و اعمال او، بررسي مي شود. در محور دوم؛ روح تساهل آميز حافظ و موضوع هايي؛ چون اغتنام وقت، جواز گناه، تمايل به شادخواري و باده زداينده گناه، بررسي مي شود. در محور سوم؛ نگاه حافظ به زندگي فردي و اجتماعي و ارايه الگوي رفتاري بر پايه سازواري و تساهل (مدارا با دشمنان، نفي خودخواهي، نفي دنيا اندوزي، نفي مطلق بدکاري، کرم پيشگي و مهرجويي و وحدت اديان) بررسي مي شود.