سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش ملی لاستیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن غفاری – مرکز آزمون محصول، اداره تحقیقات و توسعه، مجتمع لاستیک کرمان

چکیده:

با توجه به پیشرفت صنعت خودروسازی در جهان تستهای مختلفی بر روی تایر بعنوان حساس ترین جزء خودرو انجام میشود که این تستها از دو جنبه حایز اهمیت می باشند:
اول بهینه سازی محصول و تستهای تحقیقاتی
دوم جهت بررسی و ردیابی عیوب و اطمینان از صحت محصول تولیدی
این تستها به دو دسته داخل و خارج آزمایشگاهی تقسیم میشوند. در تست های میدانی خواص متعددی از تایرها مورد آزمون قرار میگیرد که بعضی از آنها در آزمون های داخل آزمایشگاهی نیز قابل حصول می باشد و در این مقاله به بررسی تفاوت های روش های انجام و نتایج حاصله خواهیم پرداخت. همچنین خواصی از تایر وجود دارند که تنها در آزمون های خارج آزمایشگاهی میتوان به آنها دست یافت و تستهای داخل آزمایشگاه در این موارد کمک چندانی نمی کنند و تفاوت درنتایج حاصله به حدی است که تنها روش تستهای خارج آزمایشگاهی توصیه می شود و دراین مقاله به بررسی تمامی تستهای یاد شده و درجه اهمیت هر کدام و همچنین شرایط انجام در داخل و خارج آزمایشاه پرداخته خواهد شد و نتایج حاصله مقایسه شده ونیاز های اساسی انجام تستهای خارج آزمایشگاهی یا تستهای میدانی بررسی خواهد شد.