سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس تورانی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
بیژن فرهانیه – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
محمد دورعلی – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

پمپها به عنوان قلب مجموعه موتور تأثیر زیادی بر روی عملکرد موتور دارند . لذا شناخت رفتاروعملکرد آن، از مهمترین ملزومات مراکز طراحی و تولید موتور می باشد . منحنیهای مشخصه یک پمپ، مناسبترین شناسه برای پیش بینی رفتار پمپ می باشند . مهمترین خصلت این منحنیها آن است که مستقل از نوع سیال می باشند و با رعایت کردن شرایط قوانین تشابه ، می توان در دورهای مختلف از این منحنیها استفاده کرد . بررسی عملکرد هر پمپ قبل از اینکه در مجموعه توربوپمپ مونتاژ شود . ضمن ایجاد اطمینان از عملکرد پمپ ، باعث افزایش قابلیت تحلیل تست گرم موتور می شود . همچنین تحلیل و بهینه سازی پمپهای مجموعه توربوپمپ با هزینه کمتری قابل انجام است . به منظور بدست آوردن منحنی مشخصه های پمپ، آزمایشاتی بر روی پمپ و در دورهای مختلف از ٧٠٠٠ rpm تا ١٤٠٠٠ rpm انجام شده است . نتایج آزمایش بر اساس نوع منحنی مشخصه پمپ در دورهای مختلف دسته بندی شده است و نتایج تست مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است