سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۵

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد نجف طرقی – دانشکده نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مهدی ساعتی – گروه مهندسی نقشه برداری دانشکده فنی دانشگاه تهران
سعید صادقیان – مرکز تحقیقات نقشه برداری سازمان نقشه برداری کشور

چکیده:

جهت تصحیح هندسی تصاویر با سیستم تصویربرداری خطی نیاز به مدلهایی می باشد که بتوان دینامیک بودن هندسه تصویر برداری را مدل نمود. در مورد تصاویر سنجنده های با قدرت تفکیک بالا بنا به دلایل متعددی مانند دلایل امنیتی، اطلاعات مربوط به موقعیت ووضعیت ماهواره از سوی موسسه عرضه کننده ارائه نمی گردد. لذا استفاده از مدلهای هندسی مستقل از اطلاعات فوق ضروری می باشد(توابع گویا). در این مقاله دقت هندسی تصاویر سه سنجندهIKONOS و MOMS-O2 ,SPOT جهت استخراج اطلاعاتهندسی دوبعدی وسه بعدی توسط مدلهای هندسی مختلف تست گردیده اند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که تصاویرSPOT از لحاظ هندسی جهت تولید نقشه های توپوگرافی با مقیاس کوچکتر از ۱:۵۰۰۰۰ ,تصاویرMOMS جهت تولید نقشه های سطحاتی با مقیاس ۱:۵۰۰۰۰ و تصاویرIKONOSاز لحاظ هندسی جهت تولید تصاویر اورتو با مقیاس ۱:۵۰۰۰ مناسب می باشند.