سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالمجید حبیب اللهی – کارشناس ارشد بازرسی و N.D.T، شرکت رسام فولاد سپاهان

چکیده:

مهمترین پارامتر در تولید یک قطعه از جنس چدن داکتیل، در صد کروی بودن آن است که برای اندازه گیری در صد کروی بودن قطعات همیشه نیاز به تهیه یک نمونه از قطعه مورد نظر و سپس انجام عملیات متالوگرافی بر روی سطح نمونه و سپس اچ نمودن کنترل ریز ساختار و تعیین تعداد و در صد کروی شدن گرافیتها در نمونه می باشد که این امر نیاز به تخریب خود قطعه دارد که بیشتر مواقع به دلیل هزینه های گزاف (به دلیل تخریب قطعه اصلی ) از این تست یا خودداری نموده و یا نمونه ای مشابه همان قطعات با همان مدول و همان آلیاژ ریخته گری کرده و آن ن مونه را
کنترل می نمایند. در این تحقیق که در یکی از مر اکز صنعتی انجام شد استفاده از روش آلتراسونیک جهت تعیین میزان کروی بودن قطعات مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که این روش (آلتراسونیک ) می تواند جهت تعیین آزمایش ندولاریتی مورد استفاده قرار گیرد..