سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرهنگ دانشمند – بخش مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز
احسان آزادی یزدی – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
مهرزاد شمس – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

هدف از ارائه مقاله حاضر، بررسی رفتار هیدرولیکی جریان عبوری از دریچه فلپ مجرای سر ریز سد شیرین دره می باشد . در این مقاله ضمن ارائه شرح کاملی از چگونگی طراحی و ساخت مدل هیدرولیکی مجرای مزبور در مرکز مدلهای هیدرولیکی دانشگاه شیراز، نحوه انجام آزمایشات تشریح گردیده و نتایج حاصل از آن به همراه تحلیل هیدرولیکی جریان بیان شده است . نتایج تست هیدرولیکی شامل فشار در نقاط مختلف دریچه، دبی دریچه و نحوه گذر آب از مجرا می باشد . نتایج بدست آمده از تست هیدرولیکی مزبور نشان داده است که طراحی صورت گرفته از نظر شکل و
نحوه پاشش آب از روی دریچه فلپ و نیز از نظر عرض دریچه فلپ، مناسب نبوده و از همین رو پیشنهادات لازم جهت اصلاح طرح ارائه گردیده است .