سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میر سعید صفی زاده – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
حمیدرضا اسرافیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، ساخت و تولید دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

در این مقاله برای بدست آوردن فاصله آرماتور از سطح بتن در ستونهای بتنی یک پروب اندازه‌گیری که به عنوان یک ابزار در تست‌های غیر مخرب ستونهای بتنی کاربرد دارد طراحی و ساخته شد و تاثیرات فرکانس بر مقاومت اهمی معادل و اندوکتانس معادل پروب پیشنهادی در فواصل مختلف آرماتور نسبت به سطح بتن مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمایش با نتایجی که به روش اجزاء محدود در حالت دو بعدی شبیه سازی شده است مقایسه گردید. از این رو تغییرات مقاومت اهمی معادل و اندوکتانس معادل پروب اندازه‌گیری برای فرکانس های مختلف در حالات تجربی و شبیه سازی شده که ناشی از تغییرات فاصله آرماتور نسبت به سطح بتن می‌باشد، بدست آمد.