سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدیه قمری – دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و صنایع غذایی
سیدهادی پیغمبردوست –
امیرمنصور وطن خواه –

چکیده:

آرد دیسپرس شده در محلول آبی SDS هنگامیکه در سرعت بالا سانتر یفوژ شود لایه ای از ژل پروتئینی را شکل می دهد .این روش قراردادی تست ژل ، جهت توسعه تست غربال گری در مقیاس کوچک ( کمتر از ۱ گرم آرد) برای ارزیابی کیفیت پروتئین گندم نانوایی اصلاح شد. اصلاح شاملاستفاده از میکروتیوپ ۵/ ۱ میلی لیتری با جنس پلاستیکی محکم بود . برای جلوگیری از شکستن میکروتیوپ ها در دور بالای سانتریفوژ، از دور پایینو زمان بیشتر استفاده شد. در این فرایند، ۰۷ / ۰ گرم آرد در ۴/ ۱ میلی لیتر از محلول %۱/۵ SDS دیسپرس شده و در دمای ۲۰ °C ، برای ۵۵ دقیقه دردور ۴۰,۰۰۰× g سانتریفوژ گردید . در این تست از ۱۳ آرد گندم ایرانی با کیفیت نانوایی متفاوت استفاده شد. میزان همبستگی وزن ژل پروتئینی بدست آمده با حجم و ارتفاع نان به ترتیب ۷۱۶ / ۰ و ۸۱۰ / ۰ بدست آمد