سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سعید ساعتی عصر – تحقیق و توسعه پالایشگاه تبریز
حسین آتشی – دانشگاه سیستان و بلوچستان
صمد شهری – تحقیق و توسعه پالایشگاه تبریز

چکیده:

هدف تست مبدل کاتالیستی با مواد فعال۳ LaCoO بر روی دودکش کوره آشغال سوز (Incinerator) پالایشگاه تبریز، بمنظور بررسی عملکرد مبدل کاتالیستی و استخراج نتایج مربوطه می باشد. در این مقاله ابتدا نحوه ساخت مبدل کاتالیستی و چگونگی قرار گرفتن کاتالیست در داخل مبدل تشریح می گردد. ادامه نحوه تست مبدل کاتالیستی مورد بررسی قرار می گیرد. کاتالیست مورد استفاده قبل از عملیات نرمال، باید احیا شود که این عمل توسط خود جریان گاز آلاینده انجام می گردد. محصول عمل احیا مخلوط کاتالیستی اکسی سولفید لانتانید (La2O2S) و دی اکسید کبالت (CoS2) می باشد. در مرحله تست کاتالیست دو نوع آزمایش انجام گردید. در مرحله نخست ، فلوی جریان گاز تغییر داده شدتا اثرات آن بر میزان تبدیل CO, NOx, SO2 مورد ارزیابی قرار گیرد . در آزمایش دوم، اثرات رقابتی گازهای H2,CO بر میزان احیای NOx , SO2 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که فلوی بهینه ای جهت عملکرد صحیح مبدل کاتالیستی وجود دارد و در مقادیر بالاتر از مقدار بهینه، از راندمان تبدیل مبدل بنحو چشمگیری کاسته می شود. در صورت مساعد بودن شرایط عملیاتی میزان تبدیل ۹۴% برای گاز SO2 و میزان تبدیل ۹۶% برای گاز NOx قابل حصول می باشد. نتایج آزمایش همچنین نشان داد که گاز NH3 بعنوان گاز احیا کننده جایگزین مناسبی برای CO که در مراجع بعنوان منبع اصلی گاز احیا کننده مبدلهای کاتالیستی از نوع LaCoO3 شناخته می شود. می باشد و گاز هیدروژن نسبت به گاز CO جهت عملیات احیای کاتالیستی فعالتر می باشد.