سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهاد محمدکاظمی – گروه هوش مصنوعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
حبیب رجبی مشهدی – گروه مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد
سعید راحتی قوچانی – گروه مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
محمدرضا اکبرزاده توتونچی – گروه مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

این مقاله ، روشی جدید برای تقطیع تصویر، بر پایهC – میانگین فازی و شبکه عصبی هاپفیلد ، ارائه کرده ایم.به نظر می رسد ، این روش ، در مقایسه با روشهای دیگرتقطیع،که بر اساس خوشه بندی هستند ، روشی سریع ، نیز، باشد. ، همچنین ، به همراه الگوریتم پیشنهادی، تابع هدف جدیدی ، ارائه نموده ایم. این تابع هدف ، بوسیله تابع انرژی لیاپانف ، که اساس شبکه عصبی هاپفیلد می باشد ، حداقل سازی شده است ،و همچنین ، اساس شبکه فازی هاپفیلد مذکور را ، تشکیل می دهد.این تابع جدید ، در واقع همان تابع انرژی شبکه عصبی هاپفیلد می باشد که ، به صورت بهبود
یافته ، بر اساس میانگین فاصله میان پیکسل های تصویر و مراکز خوشه ها ، ایجاد شده است. در این روش جدید ، تعداد تکرارهای الگوریتم کمتر از روشهای دیگراست ، بدین معنی که ، روش ارائه شده دارای نرخ همگرایی سریع تری در مقایسه با روشهای دیگر ، می باشد. با استفاده از نتایج بدست آمده ، مشاهده شد ، که این شبکه فازی هاپفیلد ، تقطیع تصویر را ، بهتر از روشهای دیگر ،
انجام می دهد