سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد کاظمی – دانشگاه آزاد اسلامی دانشجوی کارشناسی ارشد مکاترونیک
مهدی صادق زاده – دانشگاه آزاد استادیار
امیرمسعود رحمانی – دانشگاه آزاد اسلامی دانشیار
هوشنگ کاظمی – دانشگاه آزاد اسلامی استادیار واحدمجلسی

چکیده:

باافزایش تعداد و حجم سندهای وب اهمیت پردازش بهینه پرس و جوهای وب بهتر به چشم می خورد پرس و جوهای وب شامل مجموعه ای از المان هایی هستند که تحت یکساختار درختی به هم مربوط می باشند درنتیجه مساله انطباق شاخه ای مابین پرس و جو و سند به عنوان هسته مرکزی پردازش پرس و جو مورد توجه است روشهای زیادی برای انطباق پرس و جوهای شاخه ای ارایه شده است ولی درتمامی این روشها گره هایی که در نتیجه نهایی نیز شرکت ندارند پردازش می شوند دراین مقاله با ارایه ایده نمایشگر ساختار روش جدیدی برای پردازش پرس وجوی وب مطرح شدهاست دراین روش تنها گره هایی پردازش می شوند که حتما درجواب نهایی شرکت دارند نمایشگر ساختار رابطه ی شما و محتوای سند است نمایش گر ساختار برخلاف برخی از روشهای انطباق شاخه ای میتواند با بسیاری از شاخصهای فعلی به خوبی کار کند و به انواع پرس و جوها به طور کارا پاسخ دهد کارایی این روش با استفاده از محک DBLP درمقایسه با روشهای مطرح دراین زمینه نشان داده شده است.