سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسام محرر – دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

چکیده:

روش دکدینگ کره ای Sphere Decding در آشکارسازی چند کاربرهMultiuser Detectionبه دلیل عملکرد ایده آل در حد ML و پیچیدگی کمتر نسبتبه آن، از اهمیت خاصی برخوردار است. این روش با وجود پیچیدگی کمتر نسبت به ML برای تعداد زیاد کاربران پیچیده بوده و پیچیدگی آن از مرتبع شش می باشد. دراین مقاله با ارائه دو روش مکمل یکی مرتب سازی (Sorting) و همچنین تخمین اولیه به روش PDA سبب کاهش شدید حجم محاسبات با حفظ عملکرد ایده آل می شویم.