سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید محمدی – گروه برق – موسسه آموزش عالی سجاد
ایمان احدی اخلاقی – گروه برق- موسسه آموزش عالی سجاد

چکیده:

در این مقاله، الگوریتیم جدید جهت کاهش حجم محاسبات و در نتیجه افزایش سرعت شبیه ساز امواج رادیویی با روش ردگیری پرتو (تفکیک پرتاب پرتو) پیشنهاد شده است. مبنای کار این الگوریتم، کاهش حجم محاسبات شبیه سازی با استفاده از کاهش میزان تفکیک زاویه ای پرتوهای ارسالی در بخش های مختلف نقشه ها می باشد. در این الگوریتم، ابتدا محیط اطراف فرستنده ها به قطاع هایی با میزان تراکم مانع مختلف تقسیم یم شود، سپس با توجه به پروفایلی که در بررسی نقشه های مختلف بدست آمده است، میزان تفکیک زاویه ای برای هر قطاع با توجه به میزان تراکم موانع همان قطاع مشخص می شود. نتایج شبیه سازی ها نشان می دهند که حدوداً افزایش ده برابری در سرعت شبیه سازی الگوریتم پیشنهادی نسبت به شبیه ساز اولیه بوجود آمده است. ضمناً این افزایش سرعت با قبول خطایی کمتر از ۱۵ درصد حاصل شده است.