سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود اشرفی زاده – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مکانیک
مهدی رحمانی گورتانی – دانشجوی دکتری مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در کار حاضر، روش های تولید شبکه بیضی گون مورد بررسی قرار گرفته و روش جدیدی برای تولید شبکه های سه بعدی با شرط عمود بودن شبکه در مرز ارایه شده است. برای این منظور ابتدا روش بورستول که بر پایه روش تامسون میباشد، به کمک یک برنامه کامپیوتری تدوین و پیاده سازی شده است . در این برنامه، برالی تولید شبکه های سه بعدی با شرطعمود بودن شبکه در مرز، به جای حل معادله لاپلاس سه بعدی که در روش بورستول پیشنهاد شده است، از حل معادله لاپلاس دو بعدی روی سطوح حجم مورد استفاده شده است که قطعا نیاز به زمان و حافظه کمتری برای حل دارند. برنامه تدوین شده قابلیت تولید شبکه درحالت دو بعدی و سه بعدی را دارا بوده و همچنین در آن یک حل کننده چند شبکه ای جبری برای حل دستگاه معادلات بدست آمده مورد استفاده قرار گرفته است که خود باعث کاهش بیشتر زمان حل می شود. در نهایت با تولید شبکه برایچندین مقال مختلف کارایی بالای برنامه تدوین شده به خوبی نشان داده شده است.