سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین حبیبی – کارشناس ارزیابی و خودارزیابی شرکت برق منطقه ای مازندران
سیدمحمد هاشمی – رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برق منطقه ای مازندران
سیدسعید موسویون – معاون منابع انسانی شرکت برق منطقه ای مازندران
علی اصغر محمودی – مدیردفتر مدیریت کیفیت و بهره وری شرکت برق منطقه ای مازندران

چکیده:

شرکت برق منطقه ای مازندران به عنوان یک شرکت پیشرو در منطقه، برای دستیابی به سطوح بالای بهره وری و تعالی از طریق برنامه ریزی استراتژیک و با ایجاد تفکر راهبردی در مدیران خویش از ابتدای سال ۱۳۸۵ اقدام به طراحی برنامه ریزی استراتژیک و اجرای آن بر اساس کارت امتیاز دهی متوازن نموده است. با عنایت به اینکه این شرکت از سال های قبل سیستم های پایه از قبیل سیستم مدیریت کیفیت، سیستم نظام پیشنهادات، سیستم خودارزیابی و سیستم اتوماسیون اداری را پیاده نموده و تجربیات مناسبی را در خصوص پیاده سازی سیستم های مدیریت اندوخته، لذا در اجرای سیستم برنامه ریزی استراتژیک با تکیه به این تجارب مثل استفاده از ظرفیت تیم های مختلف سازمان، استفاده از حمایت مدیریت ارشد سازمان و همچنین توجه به آموزش های مناسب توانست با تسری دادن آرمان و استراتژی سازمان در لایه های مختلف این سیستم را به نقطه پایدار و مناسبی از نقطه نظر سازمانی برساند.